Niat yang kuat

1.  Niat yang kuat

awal mula yang harus kita lakukan adalah niat yang kuat. niat ber umroh karna Allah. sebab suatu perbuatan baik, yang dilakukan karna sesuatu selain Allah, maka hal itu akan membawa ketidakberkahan, dan akanbisa menjadi bathil hal ini tentu nya akan menjadi penghalang dalam berhubungan dengan-Nya. lalu bagaimana mungkin pertolongan Allah akan turun kepada kita, jika tidak ada niat yang benar dalam dirim kita?

tapi niat saja tidak cukup, karna niat harus diteruskan dengan bagaimana cara mengerjakan apa yang diniatkan itu. jika niat nya sudah benar namun cara mengerjakan nya salah, maka hasil juga akan rusak ( gagal ) pula. sebagai contoh kita berniat melakukan solat namun cara nya tidak sesuai dengan syarat dan rukun nya solat, maka solat nya menjadi tidak syah/batal/berantakan.

InsyaAllah dengan niat yg kuat karna Allah dan cara yg benar, mimpi ketanah suci akan tercapai.. IsnyaAllah

2. bermipi ( dream ).

kita harus meliki impian dari kengininan yang hendak kita wujudkan agar menjadi kenyataan, lalu dibarengin dengan keyakinan yang kuat dan konsentrasi pada yang kita inginkan atau impikan, dan kita harus berani melakukan tindakan nyata, dengan mengerahkan semua sumber energi yang kita miliki.

Filosofinya adalah keyakinan dan tindakan adalah satu. Keyakinan adalah sisi dalam dan tindakan adalah penjelmaan luar. Keyakinan tanpa tindakan adalah palsu, sebaliknya tindakan tanpa keyakinan adalah sia- sia..

Dan selalu berdoa berdoa berdoa dan berdoa…

tambahan. lakukan solat hajat biar dimudahkan impian kita buat umroh

Lakukan solat hajat… solat hajat ini sangat sangat mustajab, solat hajat yang pernah di ajarkan Nabi saw. Secara khusus kepada kita, solat ini tidak boleh untuk meminta sembarangan karna pasti dikabulkan. Namun hanya untuk meminta hal- hal yang baik dan benar. Dalam hal ini agar keinginan kita buat umroh dapat tercapai.

Nabi saw bersabda, “ kerjakan dua belas raka’at ( solat hajat ) pada malam hari atau siang hari. Bacakan tasyahud setiap dua raka’at, jika sudah baca tasyahud di ahkir setiap solat, hendaklah bertahmid/ menyampaikan pujian kepada Allah swt. ( dengan membaca alhamdulillaah robbil’aalamiin ) dan mengucapkan shalawat kepada Nabi saw. ( dengan membaca allohumma shollli ‘ alla Muhammad wa aali Muhammad ). Setelah itu, bacalah Al-fatihah 7 kali sambil bersujud, lalu ayat kursi 7 kali, dan kemudian ucapkanlah

Laa ilaaha illallouhu wahdahu laa syariika lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa huwa’alla kulli syai-in qodiir.

Tiada tuhan selain Allah yang maha esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Hanya dia yang memliki kerajaan dan pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu,

Sebanyak 10 kali. Kemudian ucapkan pula doa berikut ini:

Alloohuma innii as-aluka bima’aaqidil izzi min ‘arsyika wa muntaharrohmati, min kitaabika wa ismikal- a’zhomi, wa jaddikal a’laa wa kalimaatkattaammah.

Ya Allah, sesungguh nya aku memohon kepada Mu dengan kukuhnya keangungan ‘arsy-mu dan dengan rahamat-Mu yang tiada terhingga, dan dengan kitab-Mu dan nama-Mu yang paling agung, serta dengan keanggungan-Mu yang sangat tingga dan kalimat-Mu yang sempurna.

Setelah itu, mintalah keperluanmu ( misalnya, dimudahkan buat berangkat umroh ), lalu angkat kepala mu , lalu berlilah salam ke kana dan ke kiri.

Advertisements
Categories: yuk kita umroh | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: